26 września 2021

Przy ołtarzu

Ministrantem lub lektorem można zostać zawsze. Zapraszamy więc także dorosłych!

Zapraszamy chłopców do Służby Ministranckiej. Kandydaci na ministrantów i lektorów mogą zgłaszać się osobiście u księdza Pawła. Dodatkowo spotkanie dla kandydatów odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 w kościele.

W piątek wieczorem o godz. 20.00 zapraszamy na spotkanie kandydatów i członków Liturgicznej Służby Dorosłych.