19 lipca 2024

Duszpasterstwo akademickie

Duszpasterstwo Akademickie to miejsce formacji dla wszystkich studentów z Bielska-Białej. To przestrzeń spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Chcemy przez spotkania, modlitwę, zabawę pogłębiać więź z Bogiem, tworzyć piękne relacje z innymi, a także rozwijać siebie.

Duszpasterzem Akademickim jest ks. Paweł Stawarczyk.

Nasze spotkania:

W każdą niedzielę Msza św. akademicka w naszej Katedrze o godz. 20:00.
W każdy wtorek zapraszamy do naszej Katedry na Mszę świętą na godz. 18:30, a po niej (ok. 19:15) na spotkanie dla wspólnoty akademickiej w salce przy ul. Schodowej 3.

Czterotygodniowy schemat spotkań:
I wtorek – Konferencja z KKK
II wtorek – Spotkanie ze Słowem
III wtorek – Adoracja
IV wtorek – Jazda dowolna

Więcej informacji na stronie: www.da-bielsko.pl


Modlitwa studenta

Najlepszy Ojcze, Tobie w duchu pokory i dziecięcej ufności pragnę powierzyć wszystkie intencje środowiska akademickiego oraz moje własne.
Wszechmogący Boże udzielaj nieustannie daru prawdziwej Mądrości i zdolności szukania prawdy. Błogosław wszystkim profesorom, wykładowcom i tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagają mi zgłębiać tajniki wiedzy; udzielaj im stale daru umiejętności, rozumu i umacniaj w nich poczucie odpowiedzialności za powierzone im osoby.
Błogosław studentom; udzielaj mi zapału, ochoty i sił do nauki. Panie, dziękuję Ci za to, że jestem studentem. Proszę, pomóż pamiętać, że studiowanie jest darem, który będzie służył innym. Błogosław wspólnocie Duszpasterstwa Akademickiego, wszystkim dobrym dziełom tej wspólnoty, niech służą wszystkim w poszukiwaniu prawdy i miłości. Błogosław kapłanom, obdarz ich gorliwością w budowaniu Twojego Królestwa.
Udziel mi, Panie, błogosławieństwa, bym swoje zamierzenia realizował zgodnie z Twoją wolą i trwał z innymi w duchu jedności. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen