16 kwietnia 2024

Neokatechumenat

W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć katechumenat – czyli przygotowanie do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób ochrzczonych do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczna jest nowa formacja do chrześcijaństwa.

Droga Neokatechumenalna, ponad pół wieku temu w Hiszpanii, nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Droga Neokatechumenalna w naszej parafii spotyka się na celebracji Słowa Bożego:

  • we wtorki o 20:00 (I wspólnota),
  • w środy o 17:45 (II wspólnota),
  • w środy o 19:00 (IV wspólnota),
  • w czwartki o 19:30 (III wspólnota).

Zapraszamy na Eucharystię w każdą sobotę o godz. 17:00, 18:00 i 19:30 (według bieżących ustaleń).