19 lipca 2024

Bierzmowanie młodzieży

Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia.

Przygotowanie kandydatów odbywa się:
– podczas katechezy szkolnej,
– podczas cotygodniowych spotkań formacyjnych w małych grupach
– oraz na Mszy św. młodzieżowej.
Kandydat musi się także wykazać odpowiednim zasobem wiedzy religijnej.