26 września 2021

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych obejmuje najmłodsze pokolenie. Uczestnicy poprzez dobrą zabawę i budujące rozmowy poznają Boga jako Dobrego Ojca, któremu mogą zaufać i powierzyć swoje troski. Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 9.00 w salce na ul. Schodowej. Wspólnotą opiekuje się siostra Edyta.
Celem Oazy Dzieci Bożych jest przygotowanie uczestników do świadomego, pełnego uczestnictwa w Liturgii, poprzez pełnienie w niej służby odpowiedniej do wieku i płci oraz doprowadzenie ich do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Podstawowa droga Dziecka Bożego składa się z tzw. siedmiu zadań tygodnia, do których należą:

 • posługa w czasie Mszy świętej w niedzielę,
 • posługa w czasie Mszy świętej w tygodniu,
 • udział w cotygodniowym spotkaniu w grupie,
 • wypełnienie „słowa życia”,
 • nauka dobrej modlitwy,
 • apostolstwo w rodzinie,
 • posługa wobec braci.

Etapy formacji w ramach Oazy Dzieci Bożych:

 • Kandydat / kandydatka – nawiązuje do przyjęcia sakramentu Eucharystii, wprowadza do posługi w czasie liturgii; uczestnicy poznają funkcje, które mogą pełnić, uczą się ich, a także dowiadują się ważnych spraw dotyczących parafialnej świątyni, jej wyposażenia i historii;
 • Choralista / choralistka – składa się z dwóch etapów: kształtowania umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiedzi na Boże słowo oraz włączania się w śpiew i odpowiedzi w czasie Mszy;
 • Ministrant światła / scholistka – etap ten rozpoczyna się piętnastodniowymi rekolekcjami i jest początkiem tzw. dziecięcego deuterokatechumenatu; w czasie formacji w ciągu roku uczestnicy na spotkaniach w grupie rozważają temat: „Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”; formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga”; akcent położony jest na symbolice światła, Słowie Bożym, chrzcie i modlitwie – osobistej, rodzinnej, wspólnotowej, szczególnie zaś na modlitwie „Ojcze Nasz”;
 • Ministrant księgi / służba ładu – etap ten także zaczyna się letnimi rekolekcjami, które skupiają się na ukazaniu znaczenia wzrostu wiary, potrzeby jej pielęgnacji; w czasie formacji w ciągu roku uczestnicy na spotkaniach w grupie rozważają temat: „Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”; formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów; przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym”; rozważane treści nawiązują do potrójnej misji Chrystusa, którą każdy człowiek otrzymał na chrzcie świętym – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej;
 • Ministrant ołtarza / służba darów – etap ten rozpoczyna się przez rekolekcje letnie, których tematem przewodnim jest „Kościół jako communio” – mają one uświadomić uczestnikom wspólnotowy charakter liturgii i pokazać znaczenie słów i postaw w czasie Mszy świętej; w czasie formacji w ciągu roku uczestnicy na spotkaniach w grupie rozważają temat: „Dziecięctwo Boże w Duchu Świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”; głównym elementem rocznej formacji jest ołtarz, zarówno ten w kościele, jak i inne – ołtarz Ojczyzny, ołtarz domowy; pokazują znaczenie budowania Kościoła w rodzinie.