16 kwietnia 2024

Duszpasterstwo w szpitalu

Nasza parafia związana jest z duszpasterstwem w szpitalu Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II oraz Szpitalu Pediatrycznym.

W szpitalach znajdują się kaplice, w których sprawowane są Msze Św.:

BCO – Szpital Miejski ul. S. Wyspiańskiego:

 • Niedziele i Święta: godz. 6.30

BCO – Szpital Miejski ul. Emilii Plater:

 • Niedziele i Święta: godz. 11.00

Szpital Pediatryczny ul. Jana III Sobieskiego:

 • Niedziele i Święta: godz. 7.20

Posługę duszpasterską w szpitalach pełni ks. Szczepan Kobielus.
Podczas codziennych odwiedzin chorych w salach szpitalnych (oprócz wtorków) można przyjąć Komunię Św., namaszczenie chorych, odbyć spowiedź czy rozmowę.
Ksiądz odwiedza poszczególne oddziały w godzinach przedpołudniowych (po wizycie lekarskiej) jak i popołudniowych (od godz. 13.30). W wyjątkowych sytuacjach harmonogram odwiedzin czy Mszy Św. może ulegać zmianie.

Telefon do ks. kapelana Szczepana Kobielusa: 792 838 045
(można dzwonić, by wezwać księdza w nagłych wypadkach o każdej porze lub umówić się na dłuższą rozmowę)

Obecność kapłana w szpitalu jest znakiem, że w czasie choroby Bóg nie zostawia nas samych, ale chce nam towarzyszyć, wspomagać, napełniać odwagą i nadzieją. Dlatego pobyt w szpitalu to nie tylko czas leczenia ciała, ale także okazja, by odnowić wiarę i spotkać się z Chrystusem w Jego sakramentach, szczególnie w Komunii Świętej.

INFORMACJE O SAKRAMENTACH DLA CHORYCH W SZPITALU I ICH RODZIN

Spowiedź Święta

 • Każdy chory, który chce pojednać się z Bogiem, oczyścić z grzechów i doświadczyć Bożego miłosierdzia może skorzystać z posługi kapłana i wyspowiadać się. Warto pamiętać, by na operacje, zabiegi iść w stanie łaski uświęcającej
 • Chęć spowiedzi można zgłosić księdzu zaraz jak wejdzie do sali. Sakrament pokuty można odbyć przy swoim łóżku (siedząc lub leżąc, w zależności od stanu zdrowia) lub w innym ustronnym miejscu, które jest na każdym oddziale.
 • Jeśli chory długo nie był do spowiedzi pobyt w szpitalu jest dobrą okazją, by przez sakrament pokuty wrócić do kochającego nas Boga i Kościoła. Rodzina powinna życzliwie zachęcić (nie zmuszać) swojego chorego krewnego do skorzystania z tego sakramentu.

Komunia Święta

 • Komunia Św. to żywy Chrystus obecny pod postacią chleba. Pan Jezus tak mówi o tym sakramencie: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 56)
 • Prawo kościelne zwalnia osoby chore z obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Jeśli ktoś czuje się na siłach, może oczywiście ten post zachować.
 • Jeśli Komunię św. przyjmuje się poza Mszą św. należy się w miarę możności przygotować przez krótką modlitwę i uświadomienie sobie ważności spotkania z Chrystusem. Po Komunii św. trwamy przez chwilę w skupieniu na modlitwie dziękczynnej.

Sakrament Namaszczenia chorych

 • W tym sakramencie Chrystus jednoczy człowieka cierpiącego ze Sobą, napełnia pokojem i odwagą w znoszeniu choroby, oczyszcza z grzechów (gdy chory nie może się wyspowiadać) a jeśli to jest potrzebne do zbawienia tego człowieka może przynieść uzdrowienie.
 • Sakrament warto przyjąć przed operacją, rozpoczynającym się długim leczeniem, w poważnej chorobie lub w podeszłym wieku.
 • Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wiele razy w życiu.