18 lipca 2024

Chór

Chór liczy 40 osób. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu:

  • od czerwca do października – we wtorki i czwartki po wieczornej Mszy św. salce za organami
  • od listopada do maja – we wtorki i środy po wieczornej Mszy św. w krypcie katedry.
    Zapraszamy wszystkich, którzy kochają śpiew i lubią śpiewać.

Chór parafii św. Mikołaja powstał w 1946 r. z inicjatywy ówczesnego organisty Władysława Linderta. Pierwszy dyrygent zaszczepił młodym ludziom pasję wspólnego śpiewania i ta pasja połączyła ich na długie dziesięciolecia. Towarzyszył im też duch apostolskiej służby i ogromnego zaangażowania we wspólne śpiewanie na Bożą chwałę. Od początku swojej działalności chór brał czynny udział we wszystkich uroczystościach parafialnych, ale także uczestniczył w obchodach diecezjalnych oraz w inicjatywach artystycznych. W tym okresie chór wykonał Mszę G-dur Franciszka Schuberta wspólnie z Orkiestrą Polskiego Radia w kościele garnizonowym w Katowicach. Wystąpił też razem z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej z koncertem podczas poświęcenia katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Brał też udział w inscenizacji „Krakowiaków i Górali” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

Następcą Władysława Linderta na stanowisku dyrygenta chóru został Stefan Prochownik. W tym czasie chór prowadził ożywioną działalność koncertową nie tylko w macierzystej parafii, ale w wielu okolicznych kościołach.

W 1983 r. dyrygentem chóru został Tadeusz Czerniawski. W tym czasie nawiązana została współpraca z bielskim Klubem Inteligencji Katolickiej i chór wielokrotnie występował podczas corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, wykonując m.in. „Akatyst”, bizantyjski hymn ku czci Bogarodzicy.

Od 1992 r., kiedy kościół św. Mikołaja został podniesiony do rangi katedry, chór uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach nowej diecezji bielsko-żywieckiej. W maju 1992 r. śpiewał podczas ingresu pierwszego biskupa bielsko-żywieckiego: bp. Tadeusza Rakoczego. Nadal też występował w innych świątyniach. W 1996 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach chór śpiewał w czasie Mszy Świętej transmitowanej przez Telewizję Polską. Koncertował też m.in. w bazylice na Jasnej Górze oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Chórów w Jastrzębiu-Zdroju w 2004 r. Występował też w Czechach i Austrii.

W 2006 r. chór otrzymał list gratulacyjny biskupa Tadeusza Rakoczego z okazji 60-lecia działalności.