16 kwietnia 2024

Segregacja odpadów

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Grunwaldzkiej obowiązuje system segregacji odpadów. Do wyraźnie opisanych kontenerów osobno wrzuca się odpady szklane, plastikowe, biodegradowalne oraz wkłady do zniczy.

System segregacji został wprowadzony przez nowy podmiot, zajmujący się wywozem odpadów. Celem systemu jest redukcja kosztów utrzymania porządku na cmentarzu oraz zapobieganie umieszczaniu w kontenerach odpadów spoza cmentarza.

Wszystkim osobom przykładnie stosującym się do obowiązujących zaleceń, dotyczących segregowania odpadów dziękujemy za wyrozumiałość i zdyscyplinowanie.