26 września 2021

Służba liturgiczna

Do służby liturgicznej może dołączyć każdy uczeń szkoły podstawowej po pierwszej Komunii świętej. Zbiórki formacyjne odbywają się w następującym porządku:

  • spotkanie ministrantów – we wtorki o 17.30 (w październiku, maju i czerwcu, ze względu na wieczorne nabożeństwa, o godz. 17:00).
  • spotkanie lektorów i animatorów Służby Liturgicznej – we wtorki po wieczornej Mszy świętej.
    Opiekunem i odpowiedzialnym za formację i służbę ministrantów i lektorów jest ks. wikary Łukasz Mieszczak.

Ministranci i lektorzy są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym kandydaci zostają uroczyście przyjmowani do grona Katedralnej Służby Liturgicznej. Jako ministranci podejmują się służby na Mszach Świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. W Niedziele oraz w Uroczystości i Święta uczestnictwo we Mszy Świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Ponadto ministrant i lektor zobowiązani są, by przynajmniej dwa razy w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów i lektorów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię mszy świętej.