19 lipca 2024

Służba liturgiczna

Do służby liturgicznej może dołączyć każdy uczeń szkoły podstawowej po pierwszej Komunii świętej.

Zbiórki formacyjne odbywają się w soboty:
– spotkanie ministrantów o godz. 9:00
– spotkanie lektorów i animatorów Służby Liturgicznej o godz. 10:00.

Opiekunem i odpowiedzialnym za formację i służbę ministrantów i lektorów jest ks. Paweł Stawarczyk.

Ministranci i lektorzy są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym kandydaci zostają uroczyście przyjmowani do grona Katedralnej Służby Liturgicznej. Jako ministranci podejmują się służby na Mszach Świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. W Niedziele oraz w Uroczystości i Święta uczestnictwo we Mszy Świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Ponadto ministrant i lektor zobowiązani są, by przynajmniej dwa razy w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów i lektorów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię mszy świętej.