19 lipca 2024

Prace postępują

Komisja konserwatorska odebrała kolejny etap remontu elewacji plebanii. Na ukończeniu jest odnowienie cokołu wokół katedry.

Kontynuujemy prace konserwatorskie przy zabytkowej plebanii. Obejmują one ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni ścian zewnętrznych plebanii, która powstała w XVIII w. przy wykorzystaniu wcześniejszej zabudowy. Zbudowana została na fundamentach, które zostały zachowane wraz z jeszcze starszymi piwnicami. Stąd prace konserwatorskie prowadzone są wnikliwie, misternie, niezwykle dokładnie przy zachowaniu wszelkich obowiązujących norm przy tego typu obiektach.

Wykorzystywane są najnowsze technologie mające na celu przywrócenie świeżości i blasku obu budynkom plebanii. Istotnym elementem prac konserwatorskich jest wymiana tynków, wykonanych w technologii wapiennej dostosowanej do oryginału. W tych pracach do tej pory zużyto około 60 ton materiału.

Do tego zadania przygotowywaliśmy się przez rok zbierając wszelkie pozwolenia i dokumentacje. Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim , stąd poddawane są regularnym kwalifikacjom i kontrolom. Każdy etap odbiera i protokołuje komisja konserwatorska. W środę 12 października miała miejsce ocena i odbiór kolejnego etapu prac konserwatorskich. Jest rzeczą zrozumiałą – to podkreślają wykonawcy – że nakład pracy przy tym obiekcie, ze względu na jego zabytkowy charakter, jest powiększony kilkukrotnie. Komisja zwróciła także uwagę na rzetelność i krótki czas realizacji. Czas, w którym prowadzona jest inwestycja, jest optymalnym i można powiedzieć ostatecznym. Trudności na pewno byłyby pomnożone gdybyśmy prace mieli wykonać w czasie, o którym słyszymy, iż będzie wymagał od wszystkich dużego wysiłku.

Równolegle toczą się prace konserwatorskie na zewnątrz katedry. Prawie zakończyliśmy ostatni etap prac przy kamiennym cokole wokół budynku kościoła. Zakończyła się także wymiana mocno zniszczonych schodów przy wejściu na balkon Sułkowskich i schodów. Te zadania finansowane są z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ze środków Miejskich. Otrzymane fundusze są częścią sumy, która opiewa na kwotę 680 tysięcy złotych. Udział własny parafii, to połowa całej należności.

Katedra i probostwo niewątpliwie stanowią dziedzictwo historyczne naszego Miasta. Przy tej okazji składam podziękowanie wszystkim przez modlitwę i ofiary wspierających to dzieło, które pozostanie w ręku następnych pokoleń. W pełni zdaję sobie sprawę z wysiłku, w którym parafinie mają duży udział. Tym bardziej składamy wdzięczne Bóg zapłać.