18 lipca 2024

Odrodzenie

Ściany zewnętrzne zabytkowego probostwa oraz kamienne elementy elewacji katedry nabrały nowego blasku.

Zakończyliśmy prace konserwatorskie przy elewacji dwóch budynków zabytkowej plebanii. Domy te wchodzą w strukturę zabudowy Starego Miasta.

Parafia spełniła wszystkie warunki przygotowując program renowacji i plan naprawczy. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń w lipcu 2022 r. rozpoczęliśmy prace remontowe. Wszystkie etapy naprawy były odbierane przez komisje konserwatorskie. Ostatnia komisja, oceniając całość podjętych prac, z uznaniem przyjęła i zakwalifikowała wykonane naprawy i remonty.

Prace konserwatorsko-renowacyjne probostwa przedstawia poniższa galeria zdjęć:

Druga inwestycja, to finalizacja renowacji cokołu okalającego katedrę łącznie z wymianą schodów prowadzących do zakrystii, balkonu Sułkowskich i środkowego wejścia do kościoła. Schody zostały wykonane z piaskowca, zgodnie przepisami i zaleceniem konserwatorskim. Dotacje, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie są w połowie częścią środków przeznaczanych na realizację tych dwóch zadań. Środki parafialne, które zostały przeznaczone na ten cel pochodzą z ofiar wiernych i są częścią oszczędności, które od kilku lat były zbierane na te inwestycje.

Remont kamiennych cokołów i kamiennych schodów od strony probostwa w obiektywie: