16 kwietnia 2024

Niedziela Palmowa

Poświęcenie i nagrody dla najmłodszych – Niedziela Palmowa to jedno z najbarwniejszych świąt.

Główna Msza św. w naszej katedrze rozpoczęła się od odczytania Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Następnie ks. proboszcz Antoni Młoczek poświęcił przyniesione przez wiernych – nie tylko dorosłych, ale także przez dzieci i całe rodziny – palmy. Na koniec najmłodsi wykonawcy pal otrzymali upominki.