7 grudnia 2023

Inauguracja Roku Świętego Jana Kantego

Uroczyste obchody 550. rocznicy śmierci głównego patrona naszej diecezji rozpoczęte!

22 października w kęckim kościele św. św. Małgorzaty i Katarzyny ks. Roman Pindel zainaugurował Rok świętego Jana Kantego. Wraz z ks. biskupem Romanem przy ołtarzu modlili się liczni kapłani diecezjalni i zakonni z diecezji bielsko- żywieckiej i archidiecezji krakowskiej na czele z ks. proboszczem parafii Zbigniewem Juraszem.

Wśród wielu licznie zgromadzonych wiernych w uroczystej Eucharystii uczestniczyły siostry zmartwychwstanki wraz matką generalną, siostry klaryski od Wieczystej Adoracji oraz grono profesorskie z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie.

Na uroczyste rozpoczęcie Roku Jana Kantego do kęckiego kościoła z kapłanami przybyli wierni z parafii, którym patronuje św. Jan Kanty: z Rumi i Lublina. Byli przedstawiciele władz miejskich i goście z zaprzyjaźnionych miast z Kętami: Kèty (Węgry), Keť (Słowacja), Courcelles (Belgia) i Turzovka (Słowacja). W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Bractwa Świętego Jana Kantego, które powstało w Kętach w listopadzie 2019 roku, Bractwo Kurkowe z Krakowa, Dęta Orkiestra Straży Pożarnej oraz poczty sztandarowe. Uroczystą Eucharystię uświetnili swym śpiewem i muzyką artyści z ZPiT „Kęty” oraz ZPiT „Małe Kęty”i chór parafialny. Po Eucharystii w parafialnym kościele św. św. Małgorzaty i Katarzyny uczestnicy w strugach padającego deszczu, przeszli na pobliski rynek pod figurę patrona miasta, gdzie ks. biskup Roman odmówił modlitwę do św. Jana Kantego, a na koniec uroczystości w kościele św. Jan Kantego ks .biskup Roman udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Jana Kantego.

Zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych ks. biskup Roman powiedział:

„Świętość Jana z Kęt wyrażała się wpierw w jego odnoszeniu wszystkiego do Boga. Dla oddawania Mu czci codziennie przepisywał księgi, by także lepiej służyć studentom, pragnącym posiąść wiedzę i poznać prawdę. Nie tylko wykłady, ale także kazania wygłaszane w kościele św. Anny sprawiły, że pochowano go w wyróżnionym miejscu pod amboną. Z tego też powodu nazwano go Magister bonus, a więc Nauczyciel dobry, czyli tak jak do Jezusa w Ewangelii zwrócił się młody człowiek pytający o to co ma czynić, aby się zbawić. Bulla ogłaszająca kanonizację podkreśla głęboką więź Jana z Kęt z Bogiem. Czytamy bowiem, że codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Tak więc zawsze Boga tylko miał w sercu i na ustach. Św. Jan Kanty zasłynął bowiem przede wszystkim z wielkiego miłosierdzia okazywanego głodnym żakom, ubogim, chorym i zasmuconym. Dlatego w kolekcie, głównej modlitwie Mszy o Świętym, prosimy Boga o to, byśmy tego przede wszystkim od niego się nauczyli. Kapłan wypowiada takie słowa: -Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, kapłana, doskonalili się w umiejętności świętych i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie. Prosimy więc o to, abyśmy w naszym życiu wciąż wpatrywali się w przykład świętego Jana z Kęt, w jego pracy, przy różnych obowiązkach, w relacjach z ludźmi trudnymi i będącymi w potrzebie. Prosimy też o to, abyśmy chcieli brać przykład z jego świętego życia, a nawet o to, byśmy się ciągle doskonalili w takim sposobie życia. Nade wszystko jednak, abyśmy okazywali miłosierdzie nie jakiejś grupie, ale wszystkim ludziom.

W roku 1963 ówczesny proboszcz kościoła św. Anny, a dziś Sługa Boży, biskup Jan Pietraszko tak podsumował wypełnione czynami miłosierdzia życie św. Jana z Kęt: Umiał święty profesor pochylić się i dotknąć końcówek najcieńszych gałązek. Owoc Ewangelii leżał u jego stóp, gdy przyodziewał biedaka w swoje własne buty, gdy okrywał jego plecy swoim płaszczem. Umiał spytać małe dziecko na ulicy, dlaczego płacze.

Rozpoczynamy dziś Rok św. Jana Kantego dla diecezji bielsko- żywieckiej w miejscu jego narodzin, ufając, że za dwanaście miesięcy będziemy mogli ogłosić to miejsce Sanktuarium św. Jana z Kęt. Zapraszam wszystkich do udziały w wydarzeniach tego roku, i to nie tylko w Kętach. Ufamy, że Bóg miłosierny przygotował dla nas wiele. My zaś bądźmy otwarci i miłosierni”.