16 kwietnia 2024

Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Rozważania przygotowały różne wspólnoty chrześcijańskie. Modlitwie towarzyszył kamień z Jerozolimy.

15 marca w bielskiej katedrze już po raz czwarty odbyła się ekumeniczna Droga Krzyżowa zorganizowana przez bielski Klub Inteligencji Katolickiej. Przed rozpoczęciem modlitwy Natalia Rogozińska z bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej wyjaśniła, że stacje oparte są wyłącznie na tekstach Ewangelii. Przypomniała, że inicjatywa ta została zapoczątkowana przez papieża Jana Pawła II w Wielki Piątek 1991 roku i zatwierdzona do publicznego odprawiania przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku. Myślą przewodnią tegorocznej Drogi Krzyżowej były słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Boga Ojca w ogrodzie Getsemani: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”.

Rozważania Drogi Krzyżowej przy poszczególnych stacjach prowadzili: ks. Dmytro Fedlyuk, proboszcz greckokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej, Łukasz Wilczyński z „Open Doors”,kapelan bielskiego KIK-u ks. Krzysztof Strzelczyk, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku-Białej i dyrektor Przedszkola Katolickiego im. Świętej Rodziny „Serduszko” Sylwia Mazurczak, proboszcz luterańskiej parafii w Starym Bielsku ks. Piotr Szarek, przedstawicielka wspólnoty „Betel” Barbara Kus, proboszcz prawosławnej parafii pw. Trójcy Świętej w Bielsku-Białej ks. Michał Kuryło, duszpasterz wolontariatu Caritas ks. Mateusz Dudkiewicz, odpowiedzialni za katolicką wspólnotę rodzin „Ognisko Świętej Rodziny” Agnieszka i Wiesław Mosiowie, przedstawiciel wspólnoty franciszkańskiej TAU Mirosław Wójcik, proboszcz luterańskiej parafii w Białej ks. Robert Augustyn, przedstawicielki młodzieży akademickiej przy parafii katedralnej, przedstawicielka wspólnoty modlitewnej „Taize Bielsko-Biała” Dorota Stachowicz.

Podczas Drogi Krzyżowej utwory muzyczne wykonywał wokalno-instrumentalny zespół wspólnoty modlitewnej „Taize Bielsko-Biała”, a całość Ekumenicznej Drogi Krzyżowej prowadził i zapowiadał Tomasz Kosyk.

Na zakończenie ks. proboszcz Antoni Młoczek zainicjował wspólne odmówienie Modlitwy Pańskiej i udzielił błogosławieństwa.