28 września 2023

Bierzmowanie

17 maja 30 młodych ludzi ze szkół z terenu naszej parafii przyjęło z rąk ks. biskupa Romana Pindla sakrament Bierzmowania.

Młodzież przygotował ks. Mieczysław Jonik. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Roman Pindel, a przy ołtarzu modlili się ks. Proboszcz Antoni Młoczek i ks. Piotr Góra- sekretarz ks. biskupa.

Zwracając się do zebranych ks. biskup Roman powiedział, że w czasie sakramentu Chrztu Świętego decyzję o wstąpieniu do wspólnoty chrześcijańskiej podjęli za was wasi rodzice. Tymczasem bierzmowanie jest waszym świadomym, dobrowolnym, dorosłym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafii. Zacieśnia ono także waszą więź z Bogiem, Synem Bożym i Kościołem. Każdy dojrzały, świadomy i naprawdę wierzący chrześcijanin powinien chcieć przyjąć ten sakrament oraz uświadomić sobie jak wielkie dary i łaski z niego płyną.
Dzięki bierzmowaniu umacniamy i dopełniamy łaski chrztu, której doznaliśmy, będąc małym dzieckiem. Dzięki bierzmowaniu poprzez głębsze zakorzenienie nas w synostwie Bożym ściślej jednoczymy się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym.
Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Przyjęcie Ducha Świętego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu religijnym. Warto pamiętać, aby je właściwie przeżyć.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. biskup Roman udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa, po którym bierzmowana młodzież zaprosiła ks. biskupa do pamiątkowej wspólnej fotografii.

Bierzmowanie jest Sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.