4 lutego 2023

Zapisz się na Kolędę!

Po pandemicznej przerwie wznowimy Wizytę Duszpasterską. Księża odwiedzą tych parafian, którzy wcześniej zgłoszą się pisemnie lub przez aplikację mobilną.

Zgłoszenia wiernych do przyjęcia księdza „Po Kolędzie” ułatwią ułożenie programu wizyty duszpasterskiej. Na terenie naszej parafii jest spora liczba lokali niezamieszkanych. Wiele z pomieszczeń i budynków wykorzystuje się do celów komercyjnych. Stąd prośba o wcześniejsze zgłoszenie – zaproszenie do odwiedzin. Pozwoli to uniknąć czasochłonnych i mozolnych ustaleń, czy w danym budynku lub lokalu ktoś mieszka i czy chce przeżyć wizytę duszpasterską.

Zgłoszenia przyjmowane są na dwa sposoby. Na stoliku z tyłu kościoła wyłożono specjalne druki. Wystarczy wpisać nazwisko i adres i tak wypełniony, krótki formularz złożyć w kancelarii parafialnej lub przekazać któremuś z kapłanów.

Najwygodniej zgłosić wolę udziału w wizycie duszpasterskiej przez aplikację mobilną (instrukcję jej instalacji można znaleźć TUTAJ) lub przez stronę internetową – kliknij TUTAJ. Można to wykonać w kilku prostych krokach:

  1. W aplikacji eParafia należy wybrać opcję Wizyta duszpasterska lub wpisać w przeglądarkę internetową adres https://mikolaj.bielsko.eparafia.eu/wizyta.

2. W przypadku braku konta przesunąć suwak „Masz konto” w lewo.

3. Wpisać adres e-mail i wymyślone przez siebie hasło, następnie wpisać hasło jeszcze raz, do rubryki poniżej.

4. Nacisnąć przycisk „Zarejestruj”.

5. Wpisać imię i nazwisko, następnie nacisnąć przycisk „Zaktualizuj”.

6. Wybrać ulicę z wykazu, wpisać numer domu/mieszkania oraz numer telefonu do potwierdzenia wizyty duszpasterskiej.

7. Nacisnąć przycisk „Wyślij”.

8. Wylogować się z konta.