28 września 2023

Święto Wojska Polskiego

Mszę św. w 103. rocznicę „Cudu nad Wisłą” odprawili w bielskiej katedrze ks. prałat Stanisław Kozieł (reprezentujący bp. Romana Pindla) i ks. kapitan Krzysztof Włosowicz – kapelanem 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Obecny był również ks. major Marcin Konieczny- kapelan Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych ks. kpt. Krzysztof Włosowicz nakreślił historię „Cudu nad Wisłą” i powiedział, że przypominamy, którzy tych wszystkich żołnierzy przelali za nas krew. To dzięki wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny odnieśliśmy zwycięstwo. Zaapelował byśmy przyjęli dziękczynienie Pana, byśmy wiernie służyli naszej matce, której na imię ma Polska.

W uroczystościach wzięli udział żołnierze – kadra bielskiego 18 Batalionu Powietrznodesantowego z kompanią honorową i orkiestrą pod dyrekcją kapitana Wojciecha Piątka.

Po zakończonej Mszy świętej kompania honorowa z orkiestrą wojskową przemaszerowały ulicami miasta do Parku Słowackiego, gdzie rozpoczął się okolicznościowy piknik.