19 lipca 2024

Remont budynków

Rozpoczęły się prace naprawcze i konserwatorskie dwóch budynków parafialnych.

Galerię zdjęć, przedstawiających obecny stan przygotowań do remontu konserwatorskiego można obejrzeć TUTAJ.

Po zebraniu dokumentacji, uzyskaniu wszelkich pozwoleń, wykonaniu projektu architektoniczno- budowlanego w minionym tygodniu rozpoczęliśmy prace naprawcze i konserwatorskie dwóch budynków plebanii parafii św. Mikołaja. Obiekty wpisane są do rejestru zabytków. Inwestycja obejmuje remont konserwatorski elewacji w zakresie napraw tynkarskich i detali architektonicznych oraz rekonstrukcji strefy cokołowej, wymianę obróbek blacharskich z odtworzeniem schodów wejściowych. W pierwszej kolejności zostaną wykonane badania konserwatorskie. Etap oczyszczania elewacji będzie wykonany ściśle zaleconymi metodami. Sposób opracowania powierzchni powinien nawiązywać do oryginalnej. Obiekty rekonstruowane będą pod nadzorem konserwatorskim. Prace są wsparte środkami przeznaczonymi na rewitalizacje i naprawy z budżetu Miejskiego Urzędu Konserwatorskiego. Pozyskana dotacja to suma 300 000 tysięcy złotych i stanowi połowę środków potrzebnych na całą inwestycję. Pozostałą część kosztów pokrywa parafia.

Równocześnie rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy cokole katedry. Jest to trzeci i ostatni etap naprawy kamienia okalającego budynek kościoła. Poprzednie dwa etapy, łącznie z odnowieniem kamieni na froncie katedry wykonane zostały w ciągu dwóch minionych lat. Prace są wsparte środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Na ten etap pozyskano dotację w wysokości 72 000 tys. złotych W tym przedsięwzięciu parafia także uczestniczy włączając środki własne. Oba zadania mają być wykonane w przeciągu czterech miesięcy.

Korzystając z okazji pragniemy podsumować etap sześciu lat, w czasie których udało się nam wspólnie zrealizować inwestycje, prace, zadania. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej parafii w zakładce „Remonty i inwestycje”