16 kwietnia 2024

Prace naprawcze w kaplicy

Na modlitwę w ciągu dnia zapraszamy do nawy głównej katedry.

Od poniedziałku 7 lutego trwają prace naprawcze w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Na czas prac w kaplicy nie ma całodziennej adoracji.

Poszukujących skupienia i modlitwy w tym czasie zapraszamy do wnętrza katedry – można wejść głównymi drzwiami kościoła.

Prosimy równocześnie o zachowanie należnego porządku i domykanie drzwi ze względu na całodobowe ogrzewanie świątyni.

Przypomnijmy, że w kaplicy mieści się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowany przez rodzinę bielskich książąt Sułkowskich. Kaplica była także miejscem modlitwy krzewiciela polskości na terenie Białej i Bielska – ks. Stanisława Stojałowskiego.