W poniedziałek 3 września Mszą Świętą w intencji uczniów, ich rodziców i nauczycieli rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej parafii.

Zakończył się pierwszy etap renowacji kamieni na ścianie bocznej kościoła. Obecnie konserwatorzy podejmują konserwację ściany frontowej katedry oraz kamiennych rzeźb portalu.

Jedni po sześciu dniach, inni po pięciu, a jeszcze inni - po trzech i dwóch - piesi i rowerowi pątncy, którzy wyruszyli z pięciu miast diecezji, dotarli dziś przed oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej!

Towarzystwo Muzyki Dawnej im G.Ph.Telemanna w Bielsku-Białej wraz z naszą parafią oraz parafiami: katolicką i ewangelicką w Starym Bielsku, przygotowało w tym roku cykl koncertów Wakacje z Muzą 2018.

Instrument, który od blisko stu lat towarzyszy liturgii w naszej świątyni katedralnej, a także jest podziwiany podczas licznych koncertów, był w ostatnim czasie bohaterem ciekawych spotkań.

Na cmentarzu po wielu tygodniach zakończono prace brukarskie.

Wakacje to czas odpoczynku a w katedrze trwają prace remontowe jednocześnie na kilku frontach.

Podczas Mszy św. biskup pomocniczy udzielił uroczystego błogosławieństwa Barbarze Kos, włączając ją do stanu wdów, będącego obok stanu dziewic jedną z najstarszych form życia oddanego Bogu w służbie Kościołowi.

We wtorek 5 czerwca chór parafialny katedry świętego Mikołaja z księdzem proboszczem Antonim Młoczkiem i z dyrygentem Tadeuszem Czerniawskim udał się na pielgrzymkę do Pogórza.

- To znak zaproszenia każdego człowieka dobrej woli, by zechciał wejrzeć w najgłębsze pokłady treści Kościoła i jego roli w świecie, dającej się ująć w znaku chleba - mówił bp Piotr Greger przed procesją Bożego Ciała w bielskiej katedrze.