Czy zawsze zaczynał się tak, jak dziś?

Mamy w naszej katedrze wymowny wizerunek Chrystusa Króla.

Zapraszamy do kaplicy seminarium duchownego w Krakowie.

Smutne to było święto z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości.

Nanjowsze normy pandemiczne, dotyczące kościoła.

"Józefów" szuka wolontariuszy. Wszystko przez pandemię.

Jako wierzący pytamy, dlaczego nas to spotyka - pisze bp. Roman Pindel.

Zniszczono świeżą elewację muru naszego cmentarza.

Koncert na organy i cztery puzony.