115 parafian odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku w minionym roku. W tym samym czasie tylko 36 nowo narodzonych dzieci przyjęło sakrament chrztu św.

Jedynie pięć par małżeńskich pobłogosławiliśmy na wspólną drogę życia.

Podczas liturgii rozdaliśmy w naszym kościele 75000 Komunii św. 51 dzieci przystąpiło do niej po raz pierwszy. 35 z nich, to trzecioklasiści, zaś pozostałe 16, to dzieci, które - po odpowiednim przygotowaniu - przystąpiły do wczesnej Komunii św.

665 wiernych przyjęło sakrament chorych. W ich liczbie znajdują się nie tylko parafianie, ale także pacjenci szpitali, znajdujących się na terenie parafii katedralnej.