31 grudnia wieczorem uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Antoni Młoczek wraz księżmi katedralnymi – Stanisławem Sojką, Wiesławem Greniem, Łukaszem Mieszczakiem, Mieczysławem Jonikiem i Szczepanem Kobielusem. Uroczystą Eucharystię poprzedziło nabożeństwo dziękczynne – błagalne.
W wygłoszonej homilii ks. Antoni Młoczek powiedział: „ Po całym roku zadań, prac, obowiązków doczekaliśmy się końca roku. Skoro zdecydowaliśmy się na przybycie do kościoła dzisiaj w Sylwestra, to wspólnie zastanówmy się nad takimi pojęciami, jak znużenie, zniechęcenie, ubytek sił.
Szukam w swojej pamięci takich, którzy się nie cofnęli, nie zniechęcili się mimo czasami wielkiego zmęczenia czy utraty sił, a nawet niepełnosprawności.
Z biblioteki wyjąłem kilka książek, a oto ich tytuły: „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” - Nick Vujicic, „Run on” - Christian Schiester, „O życiu” - Reinhold Messner, „O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu” - Haruki Muraki, „Dasz radę” - ks. Jan Kaczkowski, „Głód Boga” -  Joseph Ratzinger.

Nick Vujicic cierpi na rzadkie schorzenie objawiające się brakiem kończyn. Pokonuje niewyobrażalne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Prowadzi aktywne życie, niesie nadzieję, inspirując wielu. Jest mężem i ojcem, prowadzi działalność charytatywną i swoją firmę. Przemawia na międzynarodowych konferencjach, motywując zniechęconych.
Jego życie to piękna opowieść o sile człowieka, która drzemie w jego sercu.

Christian Schiester, Reinhold Messner i Haruki Murakami to zdobywcy, podróżnicy i biegacze. Przeszli i przebiegli ziemię, zdobywali najwyższe szczyty. Przeżywając niejednokrotnie próbę zniechęcenia i załamania, odnaleźli odpowiednią motywację i nie poddali się rezygnacji. Jeden z nich powiedział; >Byłeś tylko tam, gdzie byłeś na własnych nogach< Ich opowieści to historie ich dramatów i walki ze swoimi słabościami.

Ksiądz Jan Kaczkowski i jego ostatnia rozmowa to inspiracja dla ludzi wierzących i niewierzących. Kapłan, bliski już śmierci, nie oferuje tanich rad ani łatwych pocieszeń.
W swoim życiu mówił: >Nie odpuszczaj, dasz radę, wstaniesz<.

To tyle, jeśli chodzi o ludzi niezłomnych. Przypomniałem kilku, ale jest ich zdecydowanie więcej. Na pewno ich znacie i moglibyście w tym momencie przypomnieć ich sobie.
Może niejeden z was w tych historiach widzi swoją własną drogę. Zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. To Pan Jezus wyraźnie mówi do każdego z nas dzisiaj: Nie zniechęcaj się w modlitwie! I możemy jeszcze dodać: nie zniechęcaj się w ogóle, nie rezygnuj, nie upadaj, dasz radę.

Aby móc podejmować przeróżne zadania, czasami prozaiczne, nużące obowiązki, ale także wielkie dzieła i by tak przejść przez życie – potrzebny jest Pan Bóg, potrzebna jest rozmowa z Nim, potrzebna jest modlitwa, potrzebna jest świadomość Jego bliskości i obecności. Dzięki modlitwie i nieustawaniu w niej, możemy utrzymać się na powierzchni, ponieważ to kontakt  z Bogiem będzie gwarancją sukcesu.”

Na zakończenie homilii ks. proboszcz przytoczył słowa z książki ks. kardynała Josepha Ratzingera - „Głód Boga”: „To modlitwa jednoczy na nowo, pokonuje rozdrażnienie, frustracje i smutek. Otwiera na nowo i pokazuje iskierkę światła. Kto się modli, nie może ulec zwątpieniu”.
Na zakończenie ostatniej Mszy świętej 2020 roku ks. proboszcz Antoni Młoczek podziękował wszystkim parafianom, księżom oraz współpracownikom za dar bycia i wspierania parafii katedralnej. Podał także statystykę parafii za 2020 rok. Chrztów odbyło się – 36, ślubów – 5, zgonów – 115, Komunii udzielono 75000 osobom, Sakrament Namaszczenia Chorych udzielono 665 osobom.
Pomimo panującej pandemii udało się przystąpić do Wczesnej Komunii Świętej – 16 dzieciom, a do Pierwszej Komunii Świętej 35 dzieciom. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiły 44 osoby.