Jedną z inicjatorek cyklicznego przedsięwzięcia, łączącego młodych katolików i ewangelików, jest katechetka Krystyna Blachura, opiekunka Szkolnego Koła Caritas w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.

We wspólnej modlitwie udział wzięli: ks. Tomasza Niedziela z Caritas Bielsko-Żywieckiej, który przewodniczył nabożeństwu, i ewangeliccy duchowni – ks. Karol Długosz z Bielska-Białej i ks. Jan Byrt ze Szczyrku-Salmopolu. Ten ostatni wygłosił kazanie, w którym zachęcił, by w słowie Bożym szukać na co dzień odpowiedzi na najważniejsze pytania. Zapewnił, że życie przepełnione modlitwą i refleksją nad Biblią, prowadzi do bliższej relacji z Jezusem.

Modlitwę zakończyło wspólne zapalenie trzech świec – symbolu ekumenicznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – oraz błogosławieństwo. Podczas nabożeństwa śpiewy wykonał zespół Fausystem. Obecni byli przedstawiciele sekcji ekumenicznej bielskiego KIK-u oraz Siostry Szkolne de Notre Dame.

(za diecezja.bielsko.pl)