Odczyszczone kamienne okładziny wież i murów kościoła, uzupełnienie ubytków, a w niektórych miejscach zastąpienie starych, skruszonych elementów nowymi - to efekt trwających wiele miesięcy pracy renowacyjnych. Zakres i efekt dokonanych zabiegów konserwatorskich najlepiej widać na przykładzie schodów prowadzonych do zakrystii oraz jej południowo-wschodniego narożnika. Z wejścia usunięto domurowane ceglane murki. Okładzinę schodów - skruszoną na skutek procesów erozyjnych - zastąpiono nową. Narożnik - na skutek zawilgocenia i wypłukania spoiwa łączącego kamienia - totalnie zdewastowany, udało się uratować, uzupełnieniem ubytków i odczyszczeniem tworzących go elementów.