W niedzielę 6 grudnia przeżywamy odpust ku czci patrona bielskiej katedry - św. Mikołaja, biskupa. Z tej okazji przekazujemy naszym Parafianom i Gościom niewielki zbiór modlitw ju czci naszego Patrona.

Na zdjęciu: figura św. Mikołaja, która znajduje się nad głównym wejściem do naszej katedry (obok figur św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Nepomucena).

Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty mu służyłeś. Amen.


Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a szczególniej łaskę (w tym miejscu wymieniamy intencję w jakiej chcemy się modlić) jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Módl się za nami św. Mikołaju,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który błogosławionego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie Go niemi wsławiać nie przestajesz, daj nam, prosimy, ażebyśmy przez zasługi i modlitwy Jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości,
ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy,
przez pokorę zdobyłeś wielkość,
a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo.
Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju,
módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.


Święty Mikołaju, Ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania ludzi. Wielu zwracającym się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić...

Sławny w chrześcijańskim gronie,  Mikołaju, nasz Patronie! Za Twój przykład miłosierdzia, przyjmij od nas dziękczynienia. Mikołaju, nasz Patronie, zawsze stawaj nam w obronie, a swoimi modlitwami, Boga prosić racz za nami!

Uproś i Bogarodzicę, Maryję, czystą Dziewicę, by za nami się wstawiała, Syna swego ubłagała.

Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny, daj niech dojdziem przez Mikołaja, gdzie wieczysta Twoja chwała

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako Patrona i Opiekuna.

Racz nas przez całe życie prowadzić drogą Twoich przykazań. Spraw, abyśmy ubogaceni Twoją łaską doszli do niebios bram z pełnymi naręczami dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Litania do Świętego Mikołaja

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święty Mikołaju, Cudotwórco - módl się za nami
Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich,
Święty Mikołaju, obrońco dziewic,
Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących,
Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych,
Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń bożych,
Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych,
Święty Mikołaju, ucieczko chorych,
Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany,
Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych,
Święty Mikołaju, pogromco złych duchów,
Święty Mikołaju, słowa Bożego głosicielu,
Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami,
Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych,
Święty Mikołaju, podporo więźniów,
Święty Mikołaju, strzegący tajemnic,
Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku,
Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo,
Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości,
Święty Mikołaju, opiekunie sierot,
Święty Mikołaju, opiekunie rodzin,
Święty Mikołaju, naśladowco Cnót Chrystusowych,
Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana,
Święty Mikołaju, ratunku konających,
Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych,
Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie,
Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy,
Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła,
Święty Mikołaju, opiekunie naszej parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Mikołaju
W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych

K. Módlmy się:
Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.