Dziś – pierwszą Niedzielą Adwentu - rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny.
Dawniej rozpoczynano go 1 marca, według starej rachuby czasu, sprzed reformy kalendarza Juliusza Cezara. W Skandynawii i Niemczech aż do XIV wieku Rok zaczynał się w Boże Narodzenie, zaś we Włoszech – 25 marca – w uroczystość Zwiastowania, czyli początku ziemskiego życia Chrystusa. We Francji Rok Liturgiczny inaugurowała Niedziela Wielkanocna. Dopiero od XI wieku zaczęła się upowszechniać idea rozpoczęcia nowego Roku Liturgicznego w I Niedzielę Adwentu. Od dzisiaj w formularzu czytań Mszalnych posługujemy się w niedziele tzw. rokiem „B”, a w dni powszednie rokiem "I".