W naszym kościele podczas nabożeństw może przebywać 70 osób. Należy zachować odległość minimum 1,5 m oraz mieć zasłonięte maseczką usta i nos.

Wszyscy wierni diecezji bielsko-żywieckiej i przebywający na jej terenie mogą skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

W tym roku, zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej, odpust za zmarłych można uzyskać przez 8 dowolnie wybranych dni w miesiącu listopadzie, nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych oraz spełniając zwykłe warunki odpustu.