W tym tygodniu - w czwartek 24 września - przypada 109. rocznica poświęcenia obecnego kościoła katedralnego św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Georg Kopp był kardynałem we Wrocławiu, sprawując rządy w rozległej diecezji, która sięgała aż po Śląsk Cieszyński z Bielskiem włącznie. Słynął z gorliwej przychylności względem rządu pruskiego. Był natomiast przeciwnikiem wszelkich działań propolskich na Śląsku Cieszyńskim i Górnym Śląsku. Zdecydowanie sprzeciwiał się strajkowi szkolnemu we Wrześni. Podobno blokował nawet skargi, jakie w sprawie germanizacji słali do papieża rodzice polskich dzieci. To on stał za odmową ślubu kościelnego Wojciechowi Korfantemu - znany działacz polski na Śląski, by zawrzeć małżeństwo, musiał udać się do Krakowa.
Dla uczczenia kardynała Georga Koppa kopalnię w Katowicach (Kattowitz) nazwano „Eminenz”, a jeden z jej szybów ochrzczono imieniem Georg (Georgschacht). Wieża tego szybu jest odnowionym znakiem rozpoznawczym centrum handlowego „Silesia” w Katowicach, zbudowanego na terenie dawnej kopalni Georg.

Przy okazji rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku-Białej przypomnijmy krótko jego historię. Prawdopodobnie już pod koniec XIII wieku istniał w Bielsku drewniany kościółek, otoczony cmentarzem. Wzrost znaczenia miasta i jego rozbudowa skłoniła księcia Wacława I do budowy nowego, murowanego kościoła, wybudowanego w stylu gotyckim w latach 1443-1447. Jego patronem został św. Mikołaj, biskup, uważany w średniowieczu za opiekuna kupców. W 1447 r. kościół ten stał się kościołem parafialnym, a św. Mikołaj - patronem całego miasta. W 1559 r. w wyniku reformacji kościół bielski został zamieniony w zbór protestancki. W ręce katolików wrócił dopiero w 1630 r. W 1659 r. spłonął doszczętnie w wyniku pożaru. Został szybko odbudowany dzięki finansowej pomocy właścicieli Bielska. W 1682 r. powstańczy oddział węgierskiej armii obrabował miasto, nie oszczędzając również kościoła św. Mikołaja.

W 1750 r., w wyniku uderzenia pioruna, wnętrze kościoła ponownie spaliło się. Wkrótce podjęto jego odbudowę. W 1792 r. do kościoła trafił łaskami słynący obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W 1808 r. nastąpił kolejny pożar; kościół odbudowano i ufundowano tym razem barokowo-klasycystyczne wyposażenie. W 1836 r. mniejszy pożar dotknął jedynie dach i wieżę kościoła, oszczędzając jego wnętrze. Ostatni, również niegroźny pożar, miał miejsce w 1860 r.

W 1893 r. kościół zelektryfikowano (jako pierwszy kościół w diecezji wrocławskiej). W latach 1908-1910, wskutek szybkiego rozwoju miasta i znacznego wzrostu liczby parafian, dokonano rozbudowy dotychczasowej świątyni. Jej poświęcenia dokonał w 1911 wrocławski kardynał Georg Kopp.