Już w niedzielę 20 września o godz. 17:00 w naszej katedrze odbędzie się koncert poświęcony Władysławowi Lindertowi, organiście, dyrygentowi i twórcy. Poniżej prezentujemy sylwetki artystów, którzy swoim występem upamiętnią 100. rocznicę urodzin Władysława Linderta.

Daniel Strządała (na zdjęciu, rocznik 1995) - absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Witolda Zabornego (2019, dyplom z wyróżnieniem), a także dwóch szkół muzycznych w Bielsku-Białej: Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia (2011, klasa organów) i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki (2014, klasa klawesynu).
Koncertuje w kraju i za granicą jako instrumentalista (organista i klawesynista), improwizator oraz kameralista. Swoją aktywność muzyczną rozszerzył także o dyrygenturę i kompozycję. Jest laureatem szeregu nagród ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych i klawesynowych (m. in. w Katowicach, Rumi, Moskwie, Opawie – Czechy, Dudelange – Luksemburg, ‘s-Hertogenbosch – Holandia), a także konkursów kompozytorskich i z zakresu teorii muzyki. Współpracował z wieloma zespołami, m. in. NOSPR, Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Filharmonii Śląskiej, Silesian Chamber Players, Chórem Resonans con tutti z Zabrza i Akademickim Zespołem Muzycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także dwukrotnie Stypendium Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Został uhonorowany Nagrodą Burmistrza Czechowic-Dziedzic za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Od 2019 r. pracuje w charakterze asystenta w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w macierzystej Akademii Muzycznej w Katowicach. Ponadto pełni funkcję organisty w kościele św. Józefa w rodzinnym Zabrzegu. Jest także dyrygentem Chóru św. Józefa w Zabrzegu, z którym nagrał sześć płyt. W 2012 r. nagrał solową płytę „Impresje organowe w dekanacie czechowickim”. Od 2018 r. jest członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej.

Victoria Lerche (rocznik 1998) jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu dr hab. Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej, prof. AM oraz w klasie klawesynu dra hab. Marka Pilcha, prof. AM i dra hab. Marcina Świątkiewicza.
W roli śpiewaczki zdobyła II Nagrodę w kategorii zespołów kameralnych w VIII Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym im. Wandy Landowskiej w Ruvo di Puglia.
Doskonaliła swój warsztat pod okiem: dr Agnieszki Budzińskiej-Bennett oraz Beatriz Lafont Murcia w ramach kursów mistrzowskich.
Podczas koncertów chętnie łączy śpiew i grę na klawesynie, wykonując utwory współczesne jak i barokowe.

Mateusz Mikołajczyk (rocznik 1990) W latach 1997-2009 był uczniem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie akordeonu. W zakresie gry na organach kształcił się w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej, które ukończył w 2013 roku, uzyskując ocenę celującą z egzaminu dyplomowego. Brał także udział w organowym kursie mistrzowskim prowadzonym przez Petera van Dijka (Holandia) w Bardzie Śląskim w 2013 r. Obecnie Mateusz Mikołajczyk jest absolwentem studiów magisterskich Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie prof. zw. dr hab. Juliana Gembalskiego. Pełni funkcję organisty w parafii św. Małgorzaty w Bielsku-Białej - Kamienicy, ponadto jest dyrygentem, aranżerem i kompozytorem. W swoim dorobku posiada nagraną płytę z chórem Voix Celeste z Jasienicy (w roli dyrygenta). Jest także organistą koncertującym na terenie Polski, głównie Śląska.