Przed wakacjami poinformowaliśmy o zdarzeniu, które miało miejsce 30 maja 2020 roku na parafialnym cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. Wyrzucone do kontenerów zostały części samochodowe i 56 dużych butli plastikowych po olejach silnikowych, co stanowiło ponad 300 kg odpadów i śmieci.

Dzięki uprzejmości wynajętej firmy z Czechowic-Dziedzic odpady zostały wywiezione i w odpowiednim miejscu zutylizowane.

Dzięki współpracy Parafii, Straży Miejskiej i Policji ustalono sprawcę. W tym miejscu składamy podziękowanie wszystkim, którzy przy ogromnym staraniu i konsekwencji pomogli w poszukiwaniach sprawcy.

Obecnie nasza parafia na drodze sądowej dochodzi naprawienia tej szkody.