Pierwszy etap robót odsłonił piękno najbardziej charakterystycznej, zachodniej fasady naszego kościoła z portalem wejściowym, figurami i kamiennym obłożeniem ścian. Obecnie trwają prace nad osuszeniem, oczyszczeniem i renowacją kamiennych elementów elewacji na bocznych ścianach wieży, naw i prezbiterium. Tam właśnie, od strony wschodniej, w pobliżu zakrystii, erozja kamiennych okładzin jest największa.

Najwięcej pracy będzie wymagał kamienny cokół wokół prezbiterium i zakrystii katedry.

Kamienną elewację części ścian katedry wykonano ponad sto lat temu, przy okazji rozbudowy kościoła św. Mikołaja. Kamień czerpano w nieodległej Straconce. Z tutejszych kamieniołomów pochodził także materiał, użyty do budowy bielskich i bialskich dróg, mostów, przepustów a nawet tunelu kolejowego.

Oczyszczony cokół kamienny przy wejściu do krypty czeka na uzupełnienie ubutków w kamieniu i spoiwie.

Ząb czasu jednak nie oszczędził kamienia. W ciągu stulecia ubytki wypłukały kwaśne deszcze. W części pojawiły się mchy oraz zacieki patynowe. Kamień zaczął się łuszczyć. Degradacji uległo też spoiwo, łączące kamienne kostki. Prace polegają zatem na osuszeniu miejsc zawilgoconych, zarówno na skutek opadów, jak i nasiąkania wodą z podłoża, oczyszczeniu zabrudzeń i uzupełnieniu powstałych ubytków. Prace zostały zaplanowane i przygotowane przez zespół konserwatorski, który nadzoruje ich przebieg. Podczas ich wykonania używa się wyłącznie zalecane środki najwyższej jakości, tak – by w pełni przywrócić blask straceńskiego kamienia.

Prace powodują wyłączenie z użytku części najbliższego otoczenia katedry.

Całe przedsięwzięcie możliwe jest w znacznej mierze dzięki ofiarności parafian i darczyńców, którym składamy wyrazy serdecznej wdzięczności.
Wszystkich przybywających w tym czasie do katedry prosimy o zachowanie ostrożności. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość – prowadzenie prac wymaga wyłączenia z dostępności niektórych miejsc w najbliższym otoczeniu naszego kościoła.