„Pewne jest, że Jezus był ukrzyżowany, Jego ciało zostało złożone do grobu, a trzeciego dnia grób był otwarty i pusty” – powiedział bp Roman Pindel podczas Mszy św. celebrowanej w Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia 2020 r., w bielskiej katedrze. Duchowny zaznaczył jednocześnie, że tak samo pewne jest to, że „poszczególne osoby, które znały wcześniej Jezusa, mogły Go widzieć żywego, kiedy On chciał się ukazać”.

W homilii bp Pindel zwrócił uwagę na zjawisko konstruowania tzw. fake newsów, polegające na podawaniu zmanipulowanych i nieprawdziwych wiadomości, które stało się obecnie bardzo powszechne. Zauważył, że gdyby czytać Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła w kontekście zmartwychwstania Chrystusa, można dojść do wniosku, że jest to wiadomość potwierdzona bezsprzecznie przez wiele osób.

„Nie Zmartwychwstanie, bo nikt tego nie może stwierdzić ani widzieć na własne oczy. Pewne jest, że Jezus był ukrzyżowany, jego ciało zostało złożone do grobu, ale trzeciego dnia, a pierwszego po żydowskim szabacie, grób był otwarty i pusty, bez ciała. Po tym zaś w różnym czasie poszczególne osoby, które znały wcześniej Jezusa, mogły Go widzieć żywego, kiedy On chciał się ukazać” – zaznaczył i wskazał, że niektórzy świadkowie mogli „namacalnie stwierdzić tożsamość z tym Jezusem, który był cierpiący, umarł na krzyżu, bo nosił jeszcze ślady odpowiednich ran”.

Biskup przytoczył sytuacje, w których Jezus ukazuje się Marii Magdalenie, jak do pustego grobu wchodzą Piotr i Jan, gdy ci sami uczniowie Jezusa widzą Zmartwychwstałego podczas połowu ryb, jak Pan ukazuje się jako nieznajomy w drodze do Emaus czy wreszcie, gdy Jezus wchodzi, mimo drzwi zamkniętych, i nakazuje Tomaszowi dotknąć swoich ran.

„Wierzymy w Jezusowe zmartwychwstanie na podstawie świadectwa zgodnego tych, którzy znali Jezusa jako Nauczyciela i Proroka, a później rozpoznawali Go jako żyjącego, choć przecież był ukrzyżowany i umarł na krzyżu. Na tym opiera się wiara wyrażająca się w słowach: <Wierzę, że Jezus zmartwychwstał>. Z tym związane jest wyznanie: <wierzę w grzechów odpuszczenie i życie wieczne>” – podsumował kaznodzieja i zaznaczył, że „korzyść ze zmartwychwstania Jezusa mają wszyscy”. „A na pewno ci, którzy uwierzą i będą żyli trzymając się Chrystusa” – dodał.

Jak zauważył biskup, najważniejsze korzyści, jakie mają ci, którzy wierzą w Zmartwychwstanie, to pojednanie z Bogiem, możliwość odpuszczenia grzechów i życie wieczne na zawsze z Bogiem.

Na koniec ordynariusz zachęcił, by sięgnąć po jednego z ostatnich tweetów papieskich i czerpać z niego inspirację. „Tej nocy zdobywamy podstawowe prawo: prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm. To dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami” – napisał 11 kwietnia Franciszek.

(diecezja.bielsko.pl)