Do uroczystej adoracji krzyża w domu, samemu, w gronie rodziny, najbliższych, zachęcił bp Roman Pindel, który sprawował 10 kwietnia Liturgię Męki Pańskiej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Duchowny zwrócił uwagę na to, że choć w tym roku cześć krzyżowi jest oddawana w inny sposób niż w poprzednie lata, to jednak, jak zapewnił, trzeba się dziś zatrzymać i wyrazić w sercu wiarę, że Jezus umarł za nasze grzechy na drzewie krzyża.

Biskup zwrócił uwagę, że w Kościele katolickim są tylko dwa dni roku, kiedy krzyż, w relikwiarzu lub w postaci krzyża z figurą Ukrzyżowanego, doznaje czci przez ucałowanie, dotknięcie, przyklęknięcie lub skłon. Są to Wielki Piątek oraz święto Podwyższenia Krzyża, 14 września.

„Dziś w kościołach katolickich ta cześć jest oddawana w inny sposób niż w poprzednie lata. Tylko główny celebrans całuje krzyż, pozostali czynią to skłaniając się przed krzyżem. Nasi bracia prawosławni oddają cześć przez skłon i ucałowanie szyby, za którą jest obraz lub relikwie” – podkreślił i przypomniał, że dziś, ze względu na zagrożenie, adoracja krzyża jest bardziej powściągliwa.

„Jest to jednak cześć wobec krzyża i wyraz wiary, że nasze zbawienie jest w Chrystusie, który je wysłużył na krzyżu” – dodał i zachęcił, by w obecnej sytuacji, gdy nie ma możliwości uczestniczenia w liturgii Wielkiego Piątku, oddać cześć krzyżowi. „Policzmy, ile i jakie mamy krzyże w naszym domu czy mieszkaniu? Zobaczmy, gdzie one są i w jakim stanie? Jak są przez nas traktowane” – dodał i wytłumaczył, jak uczcić wybrany krzyż w domu.

„Pomyślmy, jak możemy wyrazić naszą cześć w sposób zewnętrzny, by to było widoczne, wyrażone przez jakieś przedmioty i nasze gesty. Możemy więc położyć obrus mały, na którym ułożymy krzyż. Możemy zapalić świecę. Odnaleźć Pismo Święte i odpowiedni fragment. Można odczytać samemu czy z innymi członkami rodziny opis męki z Ewangelii Marka, Mateusza, Łukasza lub Jana. Chwilę trzeba się zatrzymać, wypowiedzieć w sercu lub na głos wobec najbliższych: <Panie Jezu, ja wierzę, że to Ty umarłeś za moje grzechy na drzewie krzyża>” – poinstruował i wezwał do uwielbienia Chrystusa, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

„Niech Krzyż, narzędzie męki Chrystusa i naszego wybawienia dozna czci w naszym domu. To nie jest znak hańby, to znak zwycięstwa Chrystusa dla mnie. Godzien czci nie tylko w Wielki Piątek i w święto Podwyższenia Krzyża Świętego” – zaapelował na koniec.