AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

1. Zrób rachunek sumienia. Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.

2. Wzbudź szczery żal za grzechy. Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać.  Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.
Możesz skorzystać z modlitwy:
Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.
Jezu, ufam Tobie.


3. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA

Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie własnymi słowami albo używając poniższej formuły:

Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.
Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.
Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.
Jezu, ufam Tobie.

 

ODPUST ZUPEŁNY W CZASIE EPIDEMII

Dla Kogo?
- Dla wiernych zarażonych koronawirusem,
- członków rodzin,
- pracowników służby zdrowia,
- wszystkich opiekujących się,
- wspierających modlitwą.

W jaki sposób?
1. Wzbudź intencję o przebłaganie Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
2. Warunki podstawowe:
    Stan łaski uświęcającej, a gdy jest to niemożliwe, akt żalu doskonałego
    Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryj,
3. Dodatkowo jeden z czynów pokutnych:
    - uczestnictwo we Mszy Świętej w mediach,
    - odmówienie różańca świętego,
    - nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
    - koronka do Miłosierdzia Bożego,
    - lektura Pisma Świętego,
    - nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,
    - inna forma pobożności.

(diecezja.bielsko.pl)