Sprawy kancelaryjne załatwiamy telefonicznie nr tel.: 33 82 92 600 w następujących terminach:
w poniedziałek w godz. 9.00-11.00,
w środę w godz. 9.00-11.00,
w czwartek w godz. 15.00-17.00,
w piątek w godz. 9.00-11.00.

Wezwania do chorych w sytuacji zagrożenia życia:  nr tel.: 606 222 502