Wielki Post rozpocznie się w Środę Popielcową posypaniem głów popiołem. Będzie nas wzywał do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem tego wszystkiego co jest materialne i przemija.

40 dni postu - dokładnie tyle trwa Wielki Post. W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często: 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed zawarciem Przymierza przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pustynię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia.

Praktyka postu, jałmużny i modlitwy  przypominają nam o konieczności pokuty i nawrócenia. Pojawia się kolor fioletowy w liturgii. W tym czasie uczestniczymy w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Nabożeństwa te pozwalają nam wejść na drogi Jezusa Chrystusa i bardziej zrozumieć sens naszego odkupienia.

Rekolekcje Wielkopostne w katedrze św. Mikołaja:

- od 1 do 4 marca – Rekolekcje parafialne prowadzi ks. Piotr Brząkalik

- od 5 do 7 marca – Rekolekcje KIK prowadzi ks. Andrzej Muszala

- od 22 do 24 marca – Rekolekcje Akademickie prowadzi o. Jacek Szymczak OP

- od 23 do 25 marca – Rekolekcje Szkolne prowadzi ks. Tomasz Niedziela

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - Piątek godz. 17.45

Nabożeństwo Gorzkich Żali - Niedziela godz. 17.30