Dom czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, może przyjąć jednocześnie 30 osób, które ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na powierzchni ponad 300 m kw. znajdują się sale: ogólnodostępna z przeznaczeniem na miejsce spotkań i jadalnię, aktywności ruchowej, do odpoczynku z miejscami do leżenia oraz do terapii indywidualnej. Jest też biblioteczka z prasą wyposażona w komputer z dostępem do internetu, pokój zabiegowo-pielęgniarski, pokój opiekunów, szatnia, kuchnia oraz pomieszczenia z pralką i miejscem do prasowania, a także toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Seniorzy uczęszczający do placówki mają zapewniony obiad, a osoby niepełnosprawne także dowóz z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Inwestycja kosztowała ponad 870 tys. zł, z czego wkład własny miasta to 570 tys. zł, a pozostałą kwotę wpłaciło Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako dotację na utworzenie i wyposażenie placówki.

Symboliczną wstęgę przecięła najstarsza podopieczna Dziennego Domu Seniora - pani Helena, a placówkę poświęcił proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Antoni Młoczek. W oficjalnej inauguracji Dziennego Domu Senior+ udział wzięli m.in. prezydent miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski wraz wiceprezydentem Adamem Ruśniakiem, poseł Mirosława Nykiel, dyrektor wydziału rodziny i polityki społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Chroszcz, przedstawicielka podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda – Karolina Lewkowicz, radni Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz seniorzy dla których powstał ten dom.

Dzienny Dom Seniora+ funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tekst i zdjęcia: Marian Szpak