Tegoroczne czytanie Pisma Świętego poświęcono Księdze Jozuego. Historię podboju ziemi Kanaan przez Izraelitów odczytywać będą̨ duchowni różnych wyznań, przedstawiciele władz samorządowych oraz różnych środowisk życia społecznego i kulturalnego.

Wersety ze starotestamentowej księgi przeczytają m.in.: ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel, ewangelicki biskup Adrian Korczago, przedstawiciele wyznań: prawosławnego, grekokatolickiego, baptystów oraz reprezentanci Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Świat polityki reprezentować będą m.in. poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i starosta powiatu bielskiego Andrzej Płonka. Obecni będą przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarskiego, artystycznego. Wystąpi także osoba niewidoma odczytująca Pismo Święte za pomocą alfabetu Braille’a.

Tegorocznemu Maratonowi Biblijnemu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna „Ludzie Ziemi Świętej” autorstwa Marka Bernackiego. Ekspozycja zawiera 40 fotografii będących dokumentacją wizyty naukowca z Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej w Jerozolimie. Autor nie skupiał się na obiektach i miejscach historycznych, ale starał się uchwycić różnorodność etniczną tego miasta.

Maraton Biblijny to projekt realizowany do wielu lat przez Książnicę Beskidzką i diecezjalną rozgłośnię Anioł Beskidów. Dotychczas w tym dorocznym ekumenicznym wydarzeniu czytano m.in.: Ewangelię według św. Marka i Łukasza, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, Księgę Wyjścia, czy 3. Księgę Machabejską.

Bielski Maraton Biblijny jest inicjatywą, która wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka zawarte w liście ogłaszającym Niedzielę Słowa Bożego. „W Kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem” – napisał Ojciec Święty w liście „Aperuit Illis”. Dokument zwraca także uwagę na jednoczący charakter Pisma Świętego. „Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem” – napisał papież.

diecezja.bielsko.pl