Księża naszej parafii spotykali się ze wszystkimi, którzy wyrazili chęć przyjęcia duszpasterza i ministrantów. Kolęda połączona z modlitwą i rozmową jest dla nas cennym doświadczeniem.

W imieniu wszystkich księży składam serdeczne podziękowanie naszym parafianom za życzliwość i otwartość. Przez gest otwartych drzwi swoich domów ukazali otwartość serca. Wdzięczni jesteśmy za każdą ofiarę i dobre słowo. Ponad tym wszystkim najważniejszy jest dar wspólnej modlitwy, której owoce - mamy nadzieję będą ubogacały w Błogosławieństwie i Łasce Bożej.

O obfitość Bożych darów będziemy prosili gromadząc się katedrze przez cały 2020 rok.

Z serdecznym pozdrowieniem dla wszystkich rodzin naszej wspólnoty ks. Antoni Młoczek, proboszcz.