Przed powierzchownym traktowaniem i masowym stylem świętowania Bożego Narodzenia przestrzegł bp Roman Pindel podczas Mszy św. bożonarodzeniowej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Zamiast „pobocznych przejawów świętowania” hierarcha zachęcił do spojrzenia na Boże Narodzenie jako na wydarzenie, które zmieniło świat i sytuację człowieka i nadal stanowi szansę zrozumienia zamiarów Boga w Jezusie Chrystusie.

Kaznodzieja podkreślił, że skupienie się na przeżyciach estetycznych, dobroczynnych, wzruszeniu czy okazywaniu serca w podejściu do Bożego Narodzenia jest często efektem ulegania reklamie lub masowym zachowaniom. „Bywa, że jest w takim podejściu wszystko, tylko nie ma odniesienia do samego wydarzenia przyjścia na świat Syna Bożego, nie ma wyznania wiary, refleksji nad tym, jak bardzo to wydarzenie zmieniło świat i sytuację człowieka” – zauważył i zaznaczył, że pozornie racjonalne podejście do rzeczywistości nie prowadzi do uchwycenia istoty wiary w sens przyjścia na świat Syna Bożego, „właśnie jako dziecka, narodzonego w Betlejem, w takiej, a nie innej scenerii, jak to ukazuje w sposób teologiczny przecież ewangelista Łukasz i Mateusz”.

Kaznodzieja podkreślił, że dominującym słowem znaczącym w Nowym Testamencie jest „słuchać” i „być posłusznym”. „Odnosi się to do człowieka, bo to on ma przede wszystkim słuchać i być posłusznym. Zupełnie inaczej jest z Bogiem, bo tak, jak mówi o tym dzisiejszy fragment z Listu do Hebrajczyków, Bóg wciąż przemawia i przemawia na różne sposoby” – sprecyzował, wskazując, że najważniejsze przemówienie Boga stało się ciałem.

„Najważniejsze przemówienie Boga to Jezus z Nazaretu, w którym był Bóg. To najważniejsze przemówienie Boga wyraża się przez nauczanie Jezusa, przez czyny, przez znaki, przez śmierć, przez zmartwychwstanie” – dodał biskup i wskazał, że to najważniejsze Słowo od Boga sprowadza się do życia Jezusa w ciele ludzkim, nauczania, czynienia znaków, zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania i przejścia przez to wszystko do Domu Ojca, zgodnie z zapowiedziami proroków i samych słów Jezusa. „Nie będzie lepszego odsłonięcia tego, kim jest Bóg, jak cztery ewangelie, które nam przekazali uczniowie i świadkowie Jezusa” – podkreślił, odsyłając do czytanego dziś Prologu Janowego, który, jak zaznaczył hierarcha, ukazuje narodzenie Jezusa z perspektywy Boga i odwiecznego Słowa Bożego.

„Słowo, które od wieków, przed stworzeniem istniało, a przez które stał się świat, stało się ciałem (sarks), grzesznym ciałem, do którego przylgnął wszelki grzech całego świata. Paweł napisze jeszcze ostrzej, że Bóg uczynił go grzechem, a gdzie indziej, że Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. To Słowo stało się ciałem i jak dosłownie napisze Jan: rozbiło namiot wśród nas. Na czas ograniczony i niepewny, tam, gdzie są ludzie, by dzielić los człowieka” – wytłumaczył duchowny i wskazał, że człowiek, który przyjmuje Słowo, „kiedy już poznaje je i uznaje, otrzymuje moc, by stać się dzieckiem Bożym”.

„Rozpoznania tej dobrej nowiny, w gąszczu różnych opinii, mód i tendencji w pojmowaniu wiary chrześcijańskiej i stylów świętowania – tego trzeba nam sobie życzyć. Przyjąć z wiarą to, o co samemu Bogu idzie w te święta i w tym przyjściu na świat Syna Bożego, to dotrzeć do głębi zamiarów Boga w Jezusie Chrystusie” – podsumował bp Pindel, życząc wiernym, by słowa te stały się dla nich rzeczywistością.

Na koniec liturgii biskup udzielił indywidualnego błogosławieństwa dzieciom.

diecezja.bielsko.pl