W listopadzie odbyło się głosowanie na zadania zgłoszone w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Z ambony naszej parafii zachęcaliśmy do poparcia bielskiego projektu „Konserwacja wnętrza kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej”. Jest to obiekt sakralny wzniesiony przez rzymskokatolickich książąt Sułkowskich, którzy byli donatorami naszej świątyni. Kaplica stanowi mauzoleum tego rodu, w jej kryptach spoczywa między innymi książę Ludwik Sułkowski – demokrata i przyjaciel ludu, czy też jeden z jego synów, Alfred Sułkowski – polski działacz społeczny i polityczny, członek Macierzy Polskiej na Śląsku.

W 1945 roku, po wyzwoleniu miasta, wnętrze kaplicy wraz z kryptami zostało sprofanowane. Mimo starań proboszcza naszej parafii, ks. Kasperlika, władze komunistyczne zorganizowały w niej pracownię rzeźby dla liceum plastycznego. Później została przekazana kościołowi polskokatolickiemu, który użytkował ją do 1995 r. Trzy lata później została przekazana bielskiemu Muzeum jako obiekt zabytkowy ściśle związany z zamkiem. Od tego momentu władze instytucji rozpoczęły starania o środki na kompleksową konserwację zabytku. Dotychczas przeprowadzono konserwację dachu, wieżyczki i elewacji zewnętrznej.

Dzisiaj możemy z wielką radością oznajmić, że wspomniany projekt otrzymując 1992 głosy, zajął drugie miejsce w puli wojewódzkiej i został zakwalifikowany do realizacji. Do Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej trafi na ten cel ponad 960 000 PLN. Prace konserwatorskie powinny zakończyć się w grudniu 2020 r.

Autorzy projektu oraz Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej składają gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na ten projekt swój obywatelski głos! Tym, którzy przyczynili się do naszego, bielskiego, parafialnego sukcesu!!!