Tak wygląda srebrna gwiazda w Betlejem, w miejscu narodzenia Chrystusa. Gwiazda ma 14 ramion. Dlaczego?
Kluczową postacią Starego Testamentu jest król Dawid. On także urodził się w Betlejem. Jezus pochodził z tego samego, co Dawid, rodu. Dlatego wołano na Niego: Jezusie, synu Dawida (Łk 18,35nn).
W tradycji hebrajskiej nie znano cyfr (to wynalazek arabski). Liczby zapisywano przy pomocy liter (tak, jak w tradycji łacińskiej, w której „I” to 1, „V” to 5, „X” - 10, „C” - 100 itd.).W alfabecie hebrajskim nie używano także samogłosek. Pisano spółgłoski i z nich trzeba było się „domyślać” o jakie słowo chodzi. Imię króla Dawida zapisywano więc jako DWD (z kontekstu trzeba było wywieść, że chodzi o słowo "Dawid", a nie "dowód").
Kolejne litery, tworzące imię króla, mają następujące wartości: (D) - 4, (W) - 6. Zatem imię DAWID zapisane alfabetem hebrajskim (DWD) ma wartość liczbową 4+6+4=14.
Stąd liczba 14 oznacza po prostu Dawida, a gwiazda jest symbolem Jezusa, syna Dawida, nowej gwiazdy, co wzeszła z Jakuba (Lb 24,3-9).
W dodatku, jeśli przeczytamy sam początek Ewangelii według św. Mateusza, znajdziemy tu rodowód Jezusa, który przedstawia trzy grupy Jego przodków, liczące po... 14 pokoleń każda (od Abrahama do Dawida, od Dawida do Przesiedlenia Babilońskiego, od Przesiedlenia do Jezusa). Ewangelista chce nam powiedzieć: Dawid był kimś wielkim i ważnym, Jezus jest trzykrotnie większy i ważniejszy. Tak, jak aniołowie w niebie śpiewają Bogu „Święty, Święty, Święty”, tak samo Mateusz w swojej Ewangelii pisze Jezus, to znaczy "Dawid, Dawid, Dawid".