Caritas bielsko-żywiecka poinformowała o powstaniu na terenie diecezji Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-15.00. Telefon: 667 252 257 oraz 667 252 257 (całodobowy).

Ośrodek powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jego celem jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie ofiarom  powrotu do właściwego funkcjonowania. W ośrodku przyjmują specjaliści, którzy rozeznają sytuację osoby pokrzywdzonej oraz pomogą jej dobrać optymalny zakres wsparcia.

W Ośrodku można uzyskać:

Pomoc osoby pierwszego kontaktu;
Pomoc prawna, mediacje;
Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna;
Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych;
Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje;
Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane media;
Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej;
Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu regulowania spraw i odbierania świadczeń;
Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych;
Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci;
Zakup sprzętu i wyposażenia.