W kaplicy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej w dniu 2 listopada br. odbyła się Msza święta po przewodnictwem ks. biskupa Piotra Gregera.
W raz z ks. biskupem przy ołtarzu modlili się za wszystkich zmarłych w ostatnim roku pacjentów i pracowników medycznej placówki,  księża: Antoni Młoczek - proboszcz parafii pw. św. Mikołaja, Robert Kasprowski- sekretarz ks. biskupa Piotra, Szczepan Kobielus i Łukasz Jonczy - kapelani bielskich szpitali.

W wygłoszonej homilii wspomniał, że ostatnie dni października i początku listopada przypominają nam o Kościele : pielgrzymującym, chwalebnym i cierpiącym.
- Słowo Boże jest adresowane tylko do Kościoła pielgrzymującego - powiedział w homilii ks. biskup. - Kościół triumfujący oraz Kościół cierpiący jest już poza ekonomią sakramentalną). Bóg kieruje dziś swoje słowo do nas; przypomina o naturze, specyfice i ostatecznym przeznaczeniu ludzkiego istnieniu. Bóg daje nam obietnicę wiecznego mieszkania w niebie, a Boże obietnice są nieodwołalne. Jeśli Bóg obiecuje i zapowiada, to zdania nie zmienia ani się z żadnego słowa nie wycofuje.

Na zakończenie ks. biskup przypomniał, że dzień liturgicznego wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych jest czasem naszej modlitwy za tych, którzy przeżywają w czyśćcu, aby rychło okazał się moment ich wypełnienia w Chrystusie; dla nas jest to czas spojrzenia w przyszłość i dostrzeżenia, że czas ziemskiego życia (ani minuty dłużej) jest zasługiwaniem na wieczny los".

Eucharystię w kaplicy Beskidzkiego Centrum Onkologii zakończyło apostolskie błogosławieństwo ks. biskupa Piotra Gregera.