Blisko sto osób - z Bielska Białej, z Polski i z Czech - zwiedziło wieżę naszej katedry. W sobotę 19 października dziewięć grup w odstępach półgodzinnych, pokonując 210 schodów, wspięło się na balkon widokowy, okalający wieżę bielskiej katedry św. Mikołaja. W drodze zwiedzający oglądali dawny mechanizm zegara. Zapoznali się z historią i zasadą działani dzwonów. Z balkonu otaczającego wieżę na poziomie dzwonów mogli pooglądać panoramę Beskidów, krańców Małopolski i Śląska, wreszcie samego miasta. Zwiedzanie było też okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Chętni do pokonania wysokości blisko dwudziestu pięter wcześniej zapisywali się w kancelarii parafialnej. Liczbę jednorazowo zwiedzających katdrę, ze względu na miejsce, ciągi komunikacyjne i bezpieczeństwo ograniczono do około 10 osób. Tym razem udało się wykorzystać wyjątkowo słoneczną i ciepłą pogodę.

W ostatnich miesiącach w wieży wykonano cały szereg prac porządkowych i przeciwpożarowych, co umożliwiło udstępnienie tego wyjątkowo atrakcyjnego elementu krajobrazu naszego miasta zwiedzającym. Czynimy starania, by wydarzenie fo nie miało charakteru jednorazowego, mając nadzieję, że wieża w przyszłości będzie systematycznie udostępniana zwiedzającym.