Kwewstowaliśmy, by pomóc młodzieży uzdolnionej z ubogi rodzin. Wolontariusze stanęli ze skarbonkami przy wyjściu z naszej katedry w niedzielę poprzedzającą 41. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na tron papieski.

Ze stypendiów, ufundowanych dzięki papieskiej kweście, korzysta w całym kraju ponad dwa tysiące młodych ludzi.