Bez niej i bez wypowiedzenia formuły „ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” nie można ważnie udzielić tego sakramentu.
W nagłym przypadku, w niebezpieczeństwie śmierci można użyć jakiekolwiek wody: z kranu, z butelki, nawet z kałuży. W sprawowanych w kościele obrzędach tego sakramentu używa się jednak wody pobłogosławionej – albo podczas liturgii Wigilii Paschalnej, albo podczas sprawowania sakramentu chrztu.
Przypomniał o tym podczas październikowej edycji „Rozmów poświęconych” bp Piotr Greger, który przedstawił i objaśnił słuchaczom treść modlitwy błogosławieństwa wody chrzcielnej.
„Rozmowy poświęcone” - to cykl katechez, odbywających się w krypcie naszej katedry w każdy pierwszy wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św. Uczestnicy tych spotkań nie tylko słuchają katechezy księdza biskupa, mają również możliwość zadawania pytań, a nierzadko również udziału w dyskusji.
Kolejną „Rozmowę poświęconą” zaplanowano na wtorek 5 listopada o godz. 19:00.