W niedzielę 12 maja w naszej katedrze ks. proboszcz Antoni Młoczek udzielił sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 33 dzieciom.
{Play}
W wygłoszonej homilii ks. Antoni nawiązał do czytanej Ewangelii o "dobrym pasterzu", zachęcił dzieci by szły drogą za dobrym pasterzem - Jezusem, słuchając Jego głosu przez całe życie.
Dzieci do Pierwszej Komunii przygotowały panie katechetki: Asia, Krystyna i Małgorzata.