W środę 8 maja w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy - sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach, ks. biskup Roman Pindel udzielił święceń diakonatu dziewięciu alumnom kończącym piąty rok studiów w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym.
{Play}
Razem z biskupem Romanem przy ołtarzu modlili się ks. biskup Piotr Greger, ks. biskup senior Tadeusz Rakoczy, przełożeni krakowskiego seminarium z ks. Sławomirem Kołatą, ks. Franciszek Ślusarczyk - kustosz sanktuarium w Łagiewnikach, ks. infułat Władysław Fidelus, ks. prałat Stanisław Morawa - proboszcz wilamowickiego sanktuarium, proboszczowie parafii, z których pochodzili diakonii oraz liczni księża z całej diecezji.


W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do drugiego czytania (Rz 8, 31 b- 39) oraz Ewangelii (J 10, 11 – 16) , powiedział , że „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – ma przypomnieć, iż skoro Bóg posłał swego Syna z miłości, by ocalić nas przez Jego śmierć na krzyżu, to „On jednocześnie nie uczyni tej ofiary daremnej, opuszczając nas w niebezpieczeństwie, nie wyciągając do nas ręki z pomocą”.„Jeżeli odpowiada się na powołanie i przyjmuje się święcenia z wiarą w to Jezusowe zwycięstwo, w tę wierność Boga w naszej obronie, inaczej podchodzimy do wszystkiego, co może zakwestionować nasze życie i misję, to, co się zrobi”. Ksiądz biskup Roman zaapelował o modlitwę o mocną wiarę w Boga- obrońcę, który we wszystkich sytuacjach trudnych jest po naszej stronie.
Kandydaci na diakonów złożyli przyrzeczenia celibatu oraz posłuszeństwa ks. biskupowi. Zobowiązali się także do codziennej modlitwy brewiarzowej. Diakoni otrzymali stułę oraz dalmatykę. Na znak posłania do głoszenia Dobrej Nowiny ordynariusz podał kandydatom do kapłaństwa księgę słowa Bożego oraz przekazał pocałunek pokoju.Święcenia odbyły się poprzez nałożenie rąk ks. biskupa Romana i modlitwę nad każdym diakonem.
Na koniec liturgii diakon Kamil Piwowarczyk w imieniu nowo wyświęconych diakonów wypowiedział słowa wdzięczności pod adresem księży biskupów, przełożonych, rodzin oraz księży z rodzimych parafii. W języku wilamowskim słowa pozdrowień przekazali przedstawiciele wilamowickiej parafii.W świątyni modlili się alumni diecezji bielsko-żywieckiej z poszczególnych roczników, a także rodziny, przyjaciele i znajomi nowo wyświęconych diakonów oraz licznie zgromadzeni parafianie. Śpiew podczas liturgii prowadził chór krakowskich kleryków przygotowany przez ks. Krzysztofa Kurnika.
Nowo wyświęceni diakoni podejmą w ciągu najbliższego roku posługę, w parafiach naszej diecezji i rozpoczną ostatni rok formacji, przygotowujący ich do święceń kapłańskich.

Nowo wyświęceni diakoni diecezji bielsko-żywieckiej:
Piotr Bułka i Damian Dadak z parafii św. Wawrzyńca DM i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy,
Maciej Godzieszka z parafii Miłosierdzia Bożego w Żywcu – Moszczanicy,
Jakub Michalik z parafii Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach – Dziedzicach,
Adrian Moskała z parafii św. Jana Nepomucena w Brennej – Leśnicy,
Kamil Piwowarczyk z parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej,
Mateusz Steczek z parafii Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach,
Michał Wójcik z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie,
Tobiasz Zoń z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach.